Reclámanlle no xuízo o pagamento dunha factura de teléfono e sae absolto