Rebaixan o prezo do piso porque era máis pequeno do acordado