Realizaron gastos coa súa tarxeta de crédito roubada e a entidade emisora negábase a devolvelos