Pasividade ó velar polo cumprimento dunha lei que limita os ruídos