Os organizadores do rally deberon prohibi-lo acceso a unha zona de perigo