Os contratos de multipropiedade non se aboan dentro dos dez días seguintes á sinatura