Os compradores non aboan os gastos de constitución de hipoteca de constructora