O vehículo sufriu a mesma avaría tras ser amañado no taller