O Servicio de Augas, responsable da inundación dun local