O propietario debe indemnizar ó afectado pola caída de cristais dunha ventá