O premio do billete de lotería extraviado cobrouse xunto cos intereses