O pacto entre as partes prevalece ó acordo estándar