O novo titular da vivenda non ten que cargar coa débeda anterior do gas