O erro na cirurxía estética foi producto dunha neglixencia médica