O contrato de compra de vivenda inclúe o pagamento extra da acometida de auga e sumidoiros