O concesionario tivo que devolve-lo prezo do vehículo novo defectuoso