O concesionario tivo que devolve-lo prezo da venda dun coche que presentaba un defecto antes da compra