O Concello actuou correctamente ó pecha-la discoteca