O banco inclúe unha cláusula abusiva no contrato de préstamo