O acordo da maioría dos veciños para instala-lo ascensor era nulo