Non querían devolver o diñeiro anticipado para a construción de vivendas que non se remataron