Non é obrigatorio informar por escrito sobre o resultado dunha vasectomía