Incumpriuse a adaptación da directiva sobre publicidade enganosa