Foi incluído nun ficheiro de morosos sen cumprir os requisitos para poder facelo