Entréganlle uns mobles de distinto material ao convido e esíxenlle pagar un prezo superior