Durante unha viaxe combinada con seguro de asistencia sanitaria e a axencia non os atende