Devolvéronlle a cantidade anticipada na compravenda dunha vivenda en construcción