Desiste por teléfono dunha compra a domicilio pero non ten validez legal