Declarada nula por razóns de saúde a cesión da azotea a unha antena de telefonía móbil