Danos en varios aparellos polo corte na subministración eléctrica