Creu que o depósito financeiro contratado non tiña grandes riscos