Contrato de aproveitamento por quenda de bens inmobles e impóñenlle unha financeira