Uns amigos pídenlle que lles avale un crédito persoal