Unha parella non se pode empadroar porque o propietario do piso de alugueiro se nega a asinar un xustificante