Unha compañía aérea de baixo custo cobra un extra pola equipaxe facturada