Un propietario divorciado non paga as cotas da comunidade