Un asegurado reclama a devolución de parte dunha póliza a todo risco