Tras dúas reparacións no móbil, o vendedor non quere ofrecer un de substitución