Teme un sobrecusto dos gastos notariais na cancelación da súa hipoteca