Subíronlle o prezo nunha compra confirmada por Internet