Sofre queimaduras tras unha sesión de depilación láser e non sabe que pasos debe seguir