Só lle dan un ano de garantía ó reloxo, cando o legal é dous