Seis anos, o prazo de vixencia dos datos nas listas de morosos