Se un coche novo presenta defectos de orixe, pódese solicita-la devolución dos cartos