Se o propietario dunha vivenda lle reclama ó inquilino que a abandone porque a precisa, tena que ocupar nun prazo máximo de 3 meses