Se non se pode acudir a unha viaxe por forza maior, a axencia non pode reclamar custas pola xestión