Se non afectan a elementos comúns, as obras no interior dunha vivenda pódense realizar