Roubáronlle o coche cando estaba baixo a custodia do taller de reparacións