Pódese cambiar o coche novo se este se avaría ós seis días?