Páganlle a reparación como consecuencia do sinistro sufrido nun local, pero sen IVE